W jakich sytuacjach montaż kominka z płaszczem wodnym może być niebezpieczny

Udostępnij:

Kominek z płaszczem wodnym uznaje się za hit, ale decydując się na instalację takiego wyposażenia domu, należy brać pod uwagę poprawność montażu, aby nie stało się ono niebezpieczne. Dlaczego? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Kominek z płaszczem wodnym - alternatywa dla pieca

Kominek można wykorzystywać w domu przede wszystkim jako główne urządzenie grzewcze, gdyż drewno jest paliwem najtańszym.

Kominek z płaszczem wodnym, podgrzewającym wodę do zasilania centralnego ogrzewania wydaje się rozwiązaniem najodpowiedniejszym. Jako alternatywa dla kotła na drewno nie potrzebuje miejsca w kotłowni. Co więcej, staje się atrakcją salonu, pożądanym symbolem domowego ogniska, który zazwyczaj każdy pragnie mieć w domu, inwestycja dotyczy więc zakupu nieco droższego wkładu kominkowego. Takiego, który posiada wymiennik ciepła do podgrzewania wody. Takim sposobem kominek staje się również kotłem i jest to i zaletą, i może stanowić kłopot.

Dlaczego taka instalacja może być niebezpieczna?

Przy wzroście temperatury zwiększa się objętość płynów, jeżeli więc woda wypełnia zamknięte naczynie szczelnie, siła, z jaką napiera na ścianki, staje się tak duża, że może dojść do rozerwania naczynia. Nawet wówczas, gdy jest wykonane ze stali.

Oszczędny piecyk

Instalacja centralnego ogrzewania również podlega takim prawom. Instalacje z kotłami gazowymi montowane współcześnie są zamknięte i wypełnione wodą pod ciśnieniem większym od atmosferycznego, co wymusza prawidłowe działanie automatyki. Przed wzrostem ciśnienia ponad normę chroni instalację naczynie wzbiorcze (tzw. naczynko), czyli zbiornik z elastyczną przeponą. Przy wzroście temperatury wody jest ona rozciągana, a wraca do stanu wyjściowego, gdy woda ostygnie. Zbiornik wypełniony jest wodą po jednej stronie instalacji, a po drugiej znajduje się gaz pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. W instalacji musi się również znaleźć zawór bezpieczeństwa, który otworzy się po przekroczeniu normy ciśnienia i wyrzuci nadmiar wody do kanalizacji.

Oprócz tego zabezpieczenia kotły gazowe posiadają automatyczne odcinanie dopływu paliwa do palnika, kiedy tylko temperatura wody osiągnie pożądaną wartość. I w tym momencie ciśnienie w instalacji zostaje ustabilizowane, rzadko więc dochodzi do sytuacji, żeby podczas prawidłowej eksploatacji dochodziło do otwarcia zaworu bezpieczeństwa.
Kominki tak skutecznych zabezpieczeń nie posiadają. Jeżeli nie będziemy monitorować intensywności spalania się drewna, może zaistnieć ryzyko osiągnięcia przez wodę temperatury wrzenia.

Gdy w instalacji pracuje pompa obiegowa, zagrożenie może być duże. Jeżeli awaria spowoduje zatrzymanie przepływu wody w instalacji, z braku kontroli jej temperatury ciśnienie podniesie się do wartości mogących doprowadzić do uszkodzenia instalacji.
Do czego może doprowadzić pęknięcie rury z wodą pod ciśnieniem kilku barów, nietrudno sobie wyobrazić, a w wypadku kominka usytuowanego w salonie, szkody mogą być bardzo poważne.

Czy można temu przeciwdziałać?

Dla instalacji grzewczych na paliwa stałe przewidziano inne systemy zabezpieczeń aniżeli zawory bezpieczeństwa i przeponowe naczynia wzbiorcze. I należy pamiętać i zadbać o to, aby kominki z płaszczem wodnym były bezwzględnie w takowe wyposażone.